Shri. Dnyaneshwar Bapusaheb Wangde (Bhai)
(Chairman)

Mr.Sanjay Baburao Shete
(Vice Chairman)

Sr No. Board of Directors
1

Shri. Dnyaneshwar Bapusaheb Wangde (Bhai)

2

Mr.Sanjay Baburao Shete

3

Mr.Shamrao Ramchandra Pisal

4

Mr.Dinkarrao Bhausaheb Patil

5

Mr.Haribhau Maruti Shewale

6

Adv.Mr.Balasaheb Rajaram Patil

7

Mr.Shamrao Khashaba More

8

Mr.Uttamrao Antu Salunkhe

9

Mr. Prashant Narendra Gunjalkar

10

Mr.Prakash Janardan Lamage

11

Mr.Jaysing Malharrao Hotkar

12

Mr.Raghunath Shankar Gurav

13

Mrs. Damayanti Baban Achare

14

Adv. Mrs.Bharati Ravikant Patil

15

Mr.Mansing Rajaram Patil (C.E.O.)

16

Mr.Shrinivas Shankar Durve(General Manager)

Home | About Us | Deposit | Loan | Charges | Financials | Media | Download | Contact Us                                                                                 Design and Develop By Velox Solutions Pvt. Ltd.